Фирмата ни е активна на пазара с недвижими имоти от 2005-та година …